Курман Айт майрамыңыздар менен!

Урматтуу кесиптештер!
Курман айт майрамыңыздар менен!
Бул майрам үйүңүздөргө кубаныч, бакубатчылык жана сүйүү тартууласын, үй-бүлө чөйчөгүн боорукердик жана түшүнүү менен толтурсун, чын жүрөктөн тилектер кабыл болсун.
Ислам жалпы адамзаттык баалуулуктарды, адамгерчиликтүү адамдар аралык мамилелерди жактайт. Кылымдар бою элибиз ислам дининин акылдуу осуяттарын аткарып, ошол эле учурда Улуу Окутуунун каада-салты жана үрп-адаттары менен органикалык руханий шайкештикти табышкан.
Бул майрамда сиздерге ден-соолук, узак өмүр, тынчтык, берекелүү жашоо, кубаныч, ынтымак жана бакыт каалаган эң таза жана эң жакшы каалоолорду кабыл алууңуздарга тилектешбиз!
Сиздерди урматтоо менен
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңеши
Уважаемые коллеги,
Поздравляем Вас с праздником Курман Айт!
Пусть этот праздник подарит радость, принесет достаток и любовь в дом, наполнит семейную чашу добром и пониманием, пусть искренние молитвы будут услышаны.
Ислам исповедует общечеловеческие ценности, гуманные межличностные отношения. Наш народ веками следовал мудрым заповедям ислама, при этом находя органичное духовное созвучие Великого учения со своими традициями и обычаями.
В этот праздник просим принять самые чистые и добрые пожелания здоровья, долголетия, мира, достатка, радости, гармонии и счастья!
С уважением,
Совет адвокатов
Адвокатуры Кыргызской Республики