2022-жылдын 9-12-сентябрында жаңы адвокаттарга адвокаттын күбөлүгү тапшырылды
2022-жылдын 9-12-сентябрында жаңы адвокаттарга адвокаттын күбөлүгү тапшырылды
2022-жылдын 5-сентябрында “Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча тегерек стол өттү
2022-жылдын 5-сентябрында “Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча тегерек стол өттү
В Министерстве юстиции Кыргызской Республики прошли квалификационные экзамены для лиц, претендующих на получения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.
В Министерстве юстиции Кыргызской Республики прошли квалификационные экзамены для лиц, претендующих на получения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.
В Министерстве юстиции Кыргызской Республики прошли квалификационные экзамены для лиц, претендующих на получения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.
В Министерстве юстиции Кыргызской Республики прошли квалификационные экзамены для лиц, претендующих на получения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.

Территориальная адвокатура города Ош
Активдүү юристтер саны: 225
Территориальная адвокатура города Бишкек
Активдүү юристтер саны: 1134
Территориальная адвокатура Чуйской области
Активдүү юристтер саны: 312
Территориальная адвокатура Таласской области
Активдүү юристтер саны: 31
Территориальная адвокатура Ошской области
Активдүү юристтер саны: 134
Территориальная адвокатура Нарынской области
Активдүү юристтер саны: 34
Территориальная адвокатура Иссык-Кульской области
Активдүү юристтер саны: 86
Территориальная адвокатура Жалал-Абадской области
Активдүү юристтер саны: 168
Территориальная адвокатура Баткенской области
Активдүү юристтер саны: 47