Турнир тууралуу

Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын Адвокаттар кеңеши тарабынан 2024-жылдын 7-мартындагы № 7 протоколдук чечими менен, волейбол жана футбол боюнча аймактык адвокатураларда командаларды түзүү чечими кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын күнүнө карата бул турнирди өткөрүүнү уюштуруу Бишкек шаарынын Адвокатурасына жүктөлдү.Ошондой эле Кеңештен куратор болуп М.А. Супатаев аныкталды. Ушуга байланыштуу, командаларды түзүү жөнүндө билдиребиз, бардык маселелер боюнча Бишкек шаарынын Адвокатурасына кайрылууну суранабыз.

Советом адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики протокольным решением от 7 марта 2024 года № 7, принято решение создать команды в территориальных адвокатурах по волейболу и футболу. Организацию проведения данного турнира ко Дню Адвокатуры Кыргызской Республики возложить на Адвокатуру города Бишкек, а также куратором от Совета определить Супатаева М.А. В связи с чем, сообщаем о формировании команд. По всем вопросам просим обращаться в Адвокатуру города Бишкек.