Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана “Ойэсис” коомдук кайрымдуулук фонду ортосундагы меморандумга кол коюу тууралуу

 

 

    2024-жылдын 2-апрелинде Кыргыз Республикасынын Адвокатурасында Кыргыз Республикасынын Адвокатура Кеңешинин төрайымы М.А. Бегилерова жана “Ойэсис” коомдук кайрымдуулук фондунун өкүлдөрү – Осмоналиева М.А. жана Джумабаева Ж. менен кызматташуу жана өз ара түшүнүшүү жөнүндө буга чейин түзүлгөн меморандумдун негизинде жолугушуу өттү.

    Кызматташуунун алкагында "Ойэсис" фонду жана Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы "Ойэсис" фондунун зомбулуктан жана адамдарды сатуудан жабыркагандарды колдоо борборунун базасында адвокаттардын квалификациясын туруктуу жогорулатуу жөнүндө макулдашуу боюнча талкуулоо өттү.

   

    2 апреля 2024 года в Адвокатуре Кыргызской Республики состоялась встреча председателя Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики Бегилеровой М.А с представителями Общественного благотворительного фонда “Ойэсис” – Осмоналиевой М.А. и Джумабаевой Ж. по обсуждению ранее подписанного меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании.

   В рамках сотрудничества Фонд “Ойэсис” и Адвокатура Кыргызской Республики договорились о постоянном повышении квалификации адвокатов на базе Центра поддержки пострадавших от насилия и торговли людьми фонда “Ойэсис”.