Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана "Кыргызстандын юридикалык клиникалар ассоциациясы" ортосундагы меморандумга кол коюу тууралуу

 

    2024-жылдын 2-апрелинде Кыргыз Республикасынын Адвокатурасында Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы менен "Кыргызстандын юридикалык клиникалар ассоциациясынын" ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюу аземи өттү.

    Меморандумга кол коюунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын төрайымы М.А. Бегилерова жана "Кыргызстандын юридикалык клиникалар ассоциациясынын" жетекчиси Артур Бакиров менен Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттарынын адам укуктары менен болгон иштерге билим денгээлин жогорлатуу боюнча жана Кыргыз калкынын укуктук сабаттуулугун өнүктүрүү жана сот адилеттигине жетүү маселесин талкуулашты.

 

    2 апреля 2024 года в Адвокатуре Кыргызской Республики состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Адвокатурой Кыргызской Республики и “Ассоциацией юридических клиник Кыргызстана”.

    В ходе подписания меморандума председатель Адвокатуры Кыргызской Республики Бегилерова М.А. и руководитель “Ассоциации Юридических клиник Кыргызстана” Артур Бакиров обсудили вопрос развития правовой грамотности населения Кыргызстана и доступа к правосудию.