Адвокатура Кыргызской Республики поздравляет с Днем работника прокуратуры Кыргызской Республики

   Адвокатура Кыргызской Республики поздравляет с профессиональным праздником — днём работников Прокуратуры Кыргызской Республики!

   Уважаемые прокуроры, работники органов прокуратуры и наши коллеги - ветераны органов прокуратуры, осуществляющие адвокатскую деятельность!

   Профессия прокурора - одна из наиболее важных в системе правоохранительных органов. От уровня профессионализма в организации надзора за соблюдением прав и свобод граждан, во многом зависит вера людей в закон, формирование правовой культуры и законопослушания.

   Во все времена органы прокуратуры являются надёжной опорой нашего государства, защищают законность, охраняют общество от произвола и несправедливости.

   Примите самые тёплые и искренние пожелания здоровья, целеустремленности, профессиональных успехов в благородном деле служения Закону!

   Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач!

       

        С уважением, Адвокатура Кыргызской Республики

 

   Кыргыз Республикасынын Алдвокатурасы Кыргыз Республикасынын прокуратура кызматкерлеринин күнү – кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайт!

   Урматтуу прокурорлор, прокуратура органдарынын кызматкерлери жана биздин кесиптештерибиз – адвокаттык ишмердүүлүктү жүргүзгөн прокуратура органдарынын ардагерлери!

   Прокурордун кесиби укук коргоо органдарынын тутумундагы эң маанилүү кесиптердин бири. Элдин мыйзамга ишеними, укуктук маданиятын калыптандыруу жана мыйзамга баш ийүү көп жагынан жарандардын укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышына көзөмөлдү уюштуруудагы кесипкөйлүктүн деңгээлинен көз каранды.

   Прокуратура органдары ар дайым мамлекетибиздин ишенимдүү таянычы, мыйзамдуулукту сактоочу болуп, коомду ээнбаштыктан, адилетсиздиктен коргоп келет.

   Мыйзамга кызмат кылуунун асыл ишинде ден соолук, ак ниеттүүлүк, кесиптик ийгиликтердин эң ысык жана чын ыкластуу каалоолорун кабыл алыңыз!

   Мыйзамдын ишенимдуу сакчылары деген ардактуу наам сиздерге эн татаал профессионалдык милдеттерди чечуудө турмуштук кайрат, энергия жана оптимизм берсин!

   

         Урматтоо менен, Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы