Адвокатура КР выражает глубокие соболезнования

    Адвокатура Кыргызской Республики выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни адвоката Адвокатуры г. Бишкек Чолпонбаева Мукара Шалтаковича.

            Разделяем с Вами боль и горечь невосполнимой утраты!

 

 

          Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы биздин катарыбыздан түбөлүк кайткан Бишкек шаардык адвокаты Чолпонбаев Мукар Шалтаковичтын үй-бүлөсүнө, бир-туугандарына жана жакын адамдарына терен кайгыруу менен көнүл айтабыз.

           Жаткан жери жайлуу болуп, топурагы торко болсун!