Адвокатура КР выражает глубокие соболезнования

            Адвокатура Кыргызской Республики выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни адвоката Адвокатуры Баткенской области Абдухалиева Абдурахима Гапаровича.

            Разделяем с Вами боль и горечь невосполнимой утраты!

 

 

          Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы биздин катарыбыздан түбөлүк кайткан Баткен обласынын адвокаты Абдухалиев Абдурахим Гапаровичтын үй-бүлөсүнө, бир-туугандарына жана жакын адамдарына терен кайгыруу менен көнүл айтабыз.

           Жаткан жери жайлуу болуп, топурагы торко болсун!