Адвокатура КР выражает глубокие соболезнования

Адвокатура Кыргызской Республики выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни адвоката Адвокатуры г. Бишкек Адигинеева Султана Едилбековича.

Разделяем с Вами боль и горечь невосполнимой утраты!

 

 .

Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы биздин катарыбыздан күтүсүз кеткен Бишкек шаарынын адвокаты Адигинеев Султан Едилбековичтин үй-бүлөсүнө, бир-туугандарына, жакындарына терен кайгыруу менен көнүл айтат.

Жаткан жери жайлуу болуп, топурагы торкоо болсун!