Адвокатура КР выражает глубокие соболезнования

           Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы биздин катарыбыздан түбөлүк кайткан Жалал-Абад облусунун адвокаты Алаев Мухамед Абдивалиевичнын үй-бүлөсүнө, бир-туугандарына жана жакын адамдарына терен кайгыруу менен көнүл айтабыз.

               Жаткан жери жайлуу болуп, топурагы торко болсун!

 

               Адвокатура Кыргызской Республики выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни адвоката Адвокатуры Жалал-Абадской области Алаева Мухамеда Абдивалиевича.

               Разделяем с Вами боль и горечь невосполнимой утраты!