Home Advocacy
of Kyrgyz Republic
2022-жылдын 9-12-сентябрында жаңы адвокаттарга адвокаттын күбөлүгү тапшырылды
2022-жылдын 9-12-сентябрында жаңы адвокаттарга адвокаттын күбөлүгү тапшырылды
2022-жылдын 5-сентябрында “Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча тегерек стол өттү
2022-жылдын 5-сентябрында “Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча тегерек стол өттү
В Министерстве юстиции Кыргызской Республики прошли квалификационные экзамены для лиц, претендующих на получения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.
В Министерстве юстиции Кыргызской Республики прошли квалификационные экзамены для лиц, претендующих на получения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.
В Министерстве юстиции Кыргызской Республики прошли квалификационные экзамены для лиц, претендующих на получения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.
В Министерстве юстиции Кыргызской Республики прошли квалификационные экзамены для лиц, претендующих на получения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.

Территориальная адвокатура города Ош
Number of active attorneys: 225
Территориальная адвокатура города Бишкек
Number of active attorneys: 1134
Территориальная адвокатура Чуйской области
Number of active attorneys: 312
Территориальная адвокатура Таласской области
Number of active attorneys: 31
Территориальная адвокатура Ошской области
Number of active attorneys: 134
Территориальная адвокатура Нарынской области
Number of active attorneys: 34
Территориальная адвокатура Иссык-Кульской области
Number of active attorneys: 86
Территориальная адвокатура Жалал-Абадской области
Number of active attorneys: 168
Территориальная адвокатура Баткенской области
Number of active attorneys: 47